Före & efter bilder

Trädgårdsvägen

Herrgårdsvägen

Optimusvägen 

Galoppgatan 13

Galoppgatan 17